Биология

6 класс

 

 

 

 

20.04-25.04

Перыяд

Дата

Тэма ўрока

Вучебныя матэрыялы

Заданні для самастойнай работы

Праверачнае заданне

(вынікі выканання  здаюцца настаўніку)

Тэрмін

 здачы  

задання настаўніку

З 20 красавіка па 25 красавіка

24 красавіка

Размнажэнне жывых арганізмаў. Бесполае і палавое размнажэнне .

1.https://yandex.by/video/preview/?filmId=17128553993116083539&text=биология+5+класс+размножение+живых+организмов

§18,19,

пытанні пасля §, выканаць практычную работу пасля §18

У рабочым сшытку саставіць кароткі канспект §19

Да 1 мая

27.04-01.05

 

Перыяд

Дата

Тэма ўрока

Вучебныя матэрыялы

Заданні для самастойнай работы

Праверачнае заданне

(вынікі выканання  здаюцца настаўніку)

Тэрмін

 здачы  

задання настаўніку

З  27 красавіка па 1мая

1 мая

Від.

Згуртаванні жывых арганізмаў.

1. https://www.youtube.com/watch?v=oBDW9XADfC8

§20,21

пытанні пасля §

-

-

 

 

 

 

свернуть

7 класс

 

 

20.04-25.04

 

Перыяд

Дата

Тэма ўрока

Вучебныя матэрыялы

Заданні для самастойнай работы

Праверачнае заданне

(вынікі выканання  здаюцца настаўніку)

Тэрмін

 здачы  

задання настаўніку

З 20 красавіка па 25 красавіка

23 красавіка

Кветка, яе будова і функцыі.

 

Суквецці.

1.https://yandex.by/video/preview/?filmId=14953357332149659247&text=цветок%2C+его+строение+и+функции

 

2.https://yandex.by/video/preview/?filmId=16549863689739601208&text=соцветия+инфоурок

§34,35,

пытанні пасля §

У рабочым сшытку апоўніць абагульняючыя табліцы

(прыкладанні 1 і 2)

Да 30 красавіка

 

24 красавіка

Апыленне ў кветкавых раслін

1.https://yandex.by/video/search?text=опыление+у+цветковых+растений

§36,

пытанні пасля §

У рабочым сшытку саставіць кароткі канспект §

Да 30 красавіка

 

ПРЫКЛАДАННЕ 1

Простыя суквецці

Схема суквецця(малюнак)

Тып суквецця

Прыклады раслін

 

Гронка (кисть(рус.))

 

 

Колас(колос(рус.))

 

 

Парасонік(зонтик (рус.))

 

 

Шчыток(щиток (рус.))

 

 

Галоўка(головка(рус.))

 

 

Пачатак(початок(рус.))

 

 

Кошык(корзинка(рус.))

 

 

ПРЫКЛАДАННЕ 2

Складаныя суквецці

Схема суквецця(малюнак)

Тып суквецця

Прыклады раслін

 

Складаная гронка(сложная кисть(рус.))

 

 

Складаны шчыток(сложный щиток(рус.))

 

 

Складаны парасонік(сложный зонтик(рус.))

 

 

Складаны колас(сложный колос(рус.))

 

27.04-01.05

 

Перыяд

Дата

Тэма ўрока

Вучебныя матэрыялы

Заданні для самастойнай работы

Праверачнае заданне

(вынікі выканання  здаюцца настаўніку)

Тэрмін

 здачы  

задання настаўніку

З  27 красавіка па 1мая

30 красавіка

Апладненне у кветкавых раслін

1. https://www.youtube.com/watch?v=ukLR-P_9rag

§37

пытанні пасля §

 

 

 

1 мая

Плады

1. https://www.youtube.com/watch?v=0LStHUBwWm8

§38

пытанні пасля §

У рабочым сшытку выканаць

табліцы 3 і 4

на стар.183-185 падручніка

Да 7 мая

 

 

свернуть

8 класс

 

20.04.2020 Размнажэнне млекакормячых.

Д.з. параграф 54 . Адказаць на пытанні 5 (пісьмова)

21.04.2020 Разнастайнасць млекакормячых ( яйцакладныя і сумчатыя)

Д.з. парагрф  55. Запоўні табліцу

Група

Асаблівасці будовы

Асаблівасці жыцця

Прыклады

 

25.04.2020 Разнастайнасць млекакормячых (драпежнікі)

https://www.youtube.com/watch?v=c47vbmzEMVA

Д.з. парагрф  57. Запоўні табліцу

Група

Асаблівасці будовы

Асаблівасці жыцця

Прыклады

 

29.04.2020Разнастайнасць млекакормячых  (капытныя і марскія млекакормячыя)

https://www.youtube.com/watch?v=fAjoSK3W3qE

Д.з. парагрф  58. Запоўні табліцу

Група

Асаблівасці будовы

Асаблівасці жыцця

Прыклады

 

30.04.2020Капытныя млекакормячыя.Марскія млекакормячыя

 

Перыяд

Дата

Тэма ўрока

Вучебныя матэрыялы

Заданні для самастойнай работы

Праверачнае заданне

(вынікі выканання  здаюцца настаўніку)

Тэрмін

 здачы  

задання настаўніку

З  27 красавіка па 1мая

30 красавіка

Капытныя млекакормячыя.

Марскія млекакормячыя.

1. https://www.youtube.com/watch?v=w5-qCVQ7hrM

2. https://www.youtube.com/watch?v=c47vbmzEMVA

 

§58,59,

пытанні пасля §

У рабочым сшытку апоўніць абагульняючую табліцу

(прыкладанні 1,2)

Да 5 мая

 

ПРЫКЛАДАННЕ 1

Капытныя млекакармячыя

 

Прадстаўнікі

Асаблівасці

Парнакапытныя

жвачныя

 

 

няжвачныя

Непарнакапытныя

 

 

 

ПРЫКЛАДАННЕ 2

Марскія млекармячыя

 

Прадстаўнікі

Асаблівасці

Ластаногія

 

 

Кітападобныя

 

 

 

11.05.2020 Роля млекакормячых у прыродзе§ 62
12.05.2020 Абагульненне і паўтарэнне тэмы млекакормячыяД.з. § 30-62
18.05.2020 Экалагічныя групы жывел§ 63
19.05.2020 Водныя і сінантропныя жывелы§ 64
20.05.2020 Ахова жывел§ 65-66

 

свернуть

8 класс

Перыяд

Дата

Тэма ўрока

Вучебныя матэрыялы

Заданні для самастойнай работы

Праверачнае заданне

(вынікі выканання  здаюцца настаўніку)

Тэрмін

 здачы  

задання настаўніку

З 20 красавіка па 25 красавіка

21 красавіка

Разнастайнасць млекакормячых: першазвяры і сапраўдныя звяры, рукакрылыя і грызуны

1.https://yandex.by/video/preview/?filmId=6816461156813699832&from=tabbar&parent-reqid=1587454515250508-1798052903381415287614146-production-app-host-man-web-yp-309&text=Разнообразие+млекопитающих%3Aпервозвери+и+настоящие+звери

 

2.https://yandex.by/video/search?text=Разнообразие+млекопитающих%3Aherjrhskst+b+uhspeys

§55,56,

пытанні пасля §

У рабочым сшытку апоўніць абагульняючую табліцу

(прыкладанне1)

Да 28 красавіка

 

23 красавіка

Драпежныя млекакормячыя

1.https://yandex.by/video/preview/?filmId=4894199737998712299&reqid=1587455299327884-1598846536260065222100110-vla1-1643-V&suggest_reqid=808360831158461891652981105867174&text=%2Cbjkjubz+хищные+млекопитающие

§57, пытанні пасля §

Падрыхтаваць паведамленні “Самыя небяспечныя драпежнікі ”

Да 28 красавіка

 

свернуть

9 класс

 

20.04.2020 Абмен неарганічных і неарганічных рэчываў. Вітаміны .Д.з. параграф 37 . Адказаць на пытанні 5,6,7 (пісьмова)
23.04 Тэма: Агульны план будовы стрававальнай сістэмы.

Д.з. парагрф  38. Запоўні табліцу

Адзел стрававальнай сістэмы

Будова

Функцыі


25.04.2020 Страваванне ў страўніку. Рэгуляцыя стрававання

https://www.youtube.com/watch?v=snLYbXrDZZM  

Д.з. параграф 3 . Адказаць на пытанні 5,6 (пісьмова)

30.04.2020 Будова мочавыдзяляльнай сістэмы

(https://www.youtube.com/watch?v=lbIjnOBkOcI электроны рэсурс)

Д.з. парагрф  40

11.05.2020 Будова і функцыіі скуры Д.з. § 43
14.05.2020 Гігіена скуры Д.з. § 44-45
18.05.2020 Органы размножэння Д.з. § 46
21.05.2020 ЦяжарнасцьД.з. § 47

 

свернуть

10 класс

 

 

 

21.04.2020 генетыка полаД.з. парагрф 45. № 1,6,7.8
23.04.2020 Тэма: Генетыка пола. Рашэнне задач
25.04.2020 Зменлівасць. Мадыфікацыйная зменлівасць

https://www.youtube.com/watch?v=W1IR2FgU-NY

Д.з. парагрф  46. 23.04 

30.04.2020 Генатыпічная зменлівасць

https://www.youtube.com/watch?v=1nNgFLFIY7A

Д.з  47

11.05.2020 Паўтарэнне і абагульненне тэмы “Спадчыннасць і зменлівасць”Д.з. § 40-49
14.05.2020 Сялекцыя§ 50-51
18.05.2020 Асноўныя напрамкі біятэхналогій§ 52
19.05.2020 Поспехі і дасягнення геннай інжынерыі§ 53

 

свернуть

11 класс

 

 

21.04.2020 Паўтарэнне тэмы “Эвалюцыя”Д.з. параграфы 25-4029.04.20202
29.04.2020 Біясфера. Граніцы біясферы

https://www.youtube.com/watch?v=QfnvsTdkDTg

Д.з. параграфы 45
12.05.2020 Уплыў гаспадарчай дзейнасці на біясферуД.з. § 49
13.05.2020 Рацыянальнае прыродакарыстанне§ 52
19.05.2020 Ахоўныя тэрыторыі§ 49
20.04.2020 Рацыянальнае прыродакарыстанне§ 52

 

16.09.2020 Заканамернасць уздзеяння фактарау

Параграфы 3-4

 

17.09.2020 Святло у жыццi арганiзмау

Параграф 5

свернуть