Иностранный язык

5 класс

 

 

 

20.04.2020 Краіны і кантыненты. Прыродныя асаблівасці. Артыкль з геаграфічнай назвай

практыкаванне 1, с. 86(чыт)

практыкаванне 4, с. 88

практыкаванне 5а, с. 89

практыкаванне 1, с. -90( лексіка)

Дамашнее заданне: практыкаванне 2б, с. 91

21.04.2020 Жывёльны свет кантынентаў. беларусь - краіна блакітных азёраў. Жывёльны свет Беларусі.

практыкаванне 1а, с.93(лексіка)

практыкаванне 4а, с. 92

практыкаванне 2, с.94

Дамашнее заданне: пр. 5а, с.95

23.04.2020Планы на наступны тыдзень. The Future Simple tense
Заданні:

Пр. 3b, с. 98

 

Пр. 1, с.99

 

Пр.2, с.100

Дамашнее заданне:

Д/з. Пр.4b, с. 101 (піс.)

25.04.2020 Краіна на карце. На востраве. The Future Simple Tense2
Практыкаванні: Пр.3b, с. 98
 

Пр.1, с. 99

 

Пр.2, с. 100

Дамашнее заданне:

Пр.4а, с. 101

30.04.2020 Незвычайны востраў. Цудоўны свет

Пр. 2, с.106

Пр.4а, с. 107

Д/з. Пр.1а, с. 108

04.05.2020 Інфармацыя пра краіны і кантыненты

Пр. 1b, с. 109

Пр. 2a, с. 109 (чытанне)

Д/з. Пр. 2а, с. 109 (пераклад)
05.05.2020 Падарожжы

Пр. 1а, с. 110

Пр. 4а, с. 114

Пр. 1а, с. 115

Д/з. Пр.1а, с. 117

07.05.2020 Англамоўныя краіны. Суфікс прыметнікаў –(i)an

Пр.2а, с. 118

Пр. 4а, с. 119

Пр. 4b, с. 119

Д/з. Пр.3а, с. 118-119 лексіка

11.05.2020 Віды транспарту. Планаванне маршрута

Пр.2а, с. 121

Пр. 1а, с. 120

Д/з. Пр.1а, с. 123

12.05.2020 Запрашэнне падарожнічаць. Мадальны дзеяслоў must/mustn’t. Злучнік because

Пр.3b, с. 125

Пр. 2а, с. 126

Пр. 3а, с. 127

Д/з. Пр.3а, с. 127

14.05.2020 Прыгоды барона Мюнхаўзена. The Past Simple Tense

Пр. 1а, с.129

Пр.1b, с. 130

 Пр. 1c, с. 130

Д/з. Пр. 1d, с. 130

18.05.2020 Інтэрв’ю з падарожнікам

Пр. 1а, с.132

 Пр. 2а, с. 133

Д/з. Пр. 3b, с. 135

19.05.2020 Самае цікавае падарожжа. Дзённік падарожніка

Пр. 1, с.135

 Пр. 2, с. 137

Д/з. Пр. 3, с. 137

 

свернуть

6 класс

 

 

 

21.04.2020 Мая школа. Распарадак працы школы
Практыкаванні: 4а, с.177
  1, с.178
  5а, с 179
Дамашнее заданне: 3а, с.182-181

 

22.04.2020 Кнігі і фільмы. У свеце кіно.а
Задания:

Пр. 1,с.184

 

С.184 – лексіка

 

Пр.2а, с.184

 

Пр.3а, с.185

Домашнее задание:

С.184 – лексіка

24.04.2020 Запрашэнне ў кіно
Заданні:

Пр. 4а, с. 186

 

Пр. 2а, с.187

Дамашнее заданне: Пр.3, с.188
29.04.2020 Чытанне кніг. Складаназалежныя сказы з даданымі прычыны
Заданні: Пр.3, с. 190
 

Пр.1, с. 190

 

С. 190 - лексіка

Дамашнее заданне:

Пр.5а, с. 189

01.05.2020Любімы пісьменнік

Пр. 2, с. 190

Пр. 3, с. 190

Д/з. Пр. 5a, с. 192

05.05.2020 Мая любімая кніга. Утварэнне пытанняў, тыпы пытанняў

С. 261-263

Пр.4а, с. 194

Д/з. Пр.5, с. 195

06.05.2020 Любімы літаратурны персанаж

С. 195 - лексіка

Пр.2а, с. 196

Д/з. Пр.4а, с. 197

08.05.2020 Любімы занятак. Пытальныя займеннікі

Пр.2а, с. 199

Пр. 1а, с. 198

Д/з. Пр.3а, с. 200

12.05.2020 Знаўцы кіно. Лепшы знаўца кіно. Віды пытанняў

Пр. 1, с.202

Пр.2a, с.202

 Пр. 2b, с. 202

Д/з. Пр. 3а, с. 203

13.05.2020 Віктарына

Пр. 3b, с.204

Пр.1a, с.205

 Пр. 2a, с. 205

Д/з. Пр. 3а, с. 206

15.05.2020 Паход у кіно. Мой любімы фільм

Пр. 6а, с.207

Пр.1, с. 208

 Пр. 2а, с. 208

Д/з. Пр. 2b, с. 208

19.05.2020 Любімыя заняткі. Я люблю… Too, either

Пр. 1а,  с. 211

Пр. 4, с. 213

Д/з. С. 211 - лексіка

20.05.2020 Мой сябар любіць… Віды дзейнасці. Суфіксы прыметнікаў –ful, -al, -ous, -y, -ing, -able

Пр. 3а,  с. 215

Пр. 4, с. 213

Д/з. Пр. 4а, с. 216

 

свернуть

7 класс

 

 

 

20.04.2020 Калі мы паедзем у Аўстралію. Злучнікі if,when
Практыкаванні: 2в, с. 211
  4а, с. 212
Дамашнее заданне: 5а, с.216-217
21.04.2020 Аўстралія - невядомая краіна. Пашпарт Аўстраліі.

 

Практыкаванні: 2а, с.217
  с.217(лексіка)
  3б, с. 223
Дамашнее заданне: 5, с. 224
22.04.2020 Пашпарт Беларусі.
Задания:

Пр. 3b, с. 223

 

Пр. 2с, с.226

 

Пр.2b, с.228

Домашнее задание: Пр.3а, с. 229
25.04.2020 Жывельны свет Аўстралііп
Заданні:

Пр.2b, с.228

 

Пр. 5а, с.230

 

Пр.5b, с.230

Дамашнее заданне: Пр.5b, с.230 (піс.)
29.04.2020 Чалавек і жывельны свет
Заданні:

Пр.2b, с.228

 

Пр. 6, с.230-231

 

Пр.1а, с.231

Дамашнее заданне:

Пр.3а, с.232-233

04.05.2020 Правілы бяспекі

Пр. 1а, с. 231

Пр. 2а, с. 232

Пр. 3а, с.232

Д/з. Пр. 3b, с. 232-233

05.05.2020 Падарожжа па Беларусі. Месца, якое я хачу наведаць у Беларусі

Пр. 1b, с. 235

Пр. 2а, с. 232

Пр. 3а, с.236

Д/з. Пр. 3a, с. 237 (табліца).

06.05.2020 Урок замежнай мовы

Пр. 2b, с. 240

Пр. 3, с. 242

Пр. 4а, с.242

Д/з. Пр. 2a, с. 244.

11.05.2020 Англійская мова і літаратура. Чытанне кніг на англійскай мове. Дзеяслоў Could

Пр. 3, с. 242

Пр. 4b, с. 242

Д/з. Пр. 2a, с. 244

12.05.2020 Вундэркінды. Дзеяслоў Can/Could, to be able to

Пр. 1, с. 248

Пр. 2a, с. 248

Д/з. Пр. 4a, с. 249

13.05.2020 Англійская мова і кіно

Пр. 1а, с. 250

Пр. 2b, с. 251

Д/з. Пр. 2a, с. 254

18.05.2020 Суперздольнасці чалавека. Мадальныя дзеясловы Can/could, to be able to

Пр. 3а, с. 249

Пр.1b, с. 251

Пр. 2а, с. 254

Д/з. Пр. 3b, с. 255

19.05.2020 На ўроку англійскай мовы. Урок англійскай мовы. Мадальныя дзеясловы to have to, must, should

Пр. 1, с. 256

Пр. 3а, с. 258

Д/з. Пр. 4а, с. 258

20.05.2020 Роля слоўніка ў вывучэнні англійскай мовы. Прыстаўкі і суфіксы дзеясловаў

Пр. 1, с. 256

Пр. 3а, с. 258

Д/з. Пр. 4а, с. 258

 

свернуть

8 класс

 

 

 

20.04.2020 Праект "Прафесія - дыджэй"
Практыкаванні: 1а, с. 196
  2а, с. 192-193
  2в, с. 194
Дамашнее заданне: 2с, с. 195
22.04.2020 Літаратура. Свет кніг.
Задания:

Пр.3b, с.198-199

 

Пр.1а, с. 200

 

Пр. 2а, с.197

Домашнее задание:

пр.5, с.203

23.04.2020 З літаратуры я люблю. Незалежны і залежны стан дзеепрыметнікаў у ф-цыі азначэння
Заданні:

Пр.1, с.204

 

Пр.2b, с. 205

 

Пр. 4, с. 206

Дамашнее заданне: пр.5, с. 206 (піс.)
25.04.2020 Паэзія. Адносныя займеннікіо
Практыкаванні:

Пр. 3а, с. 205

 

Пр.4, с.206

Дамашнее заданне: Пр.6, с.206-207
29.04.2020 Літаратурная класіка. Знакамітыя беларускія пісьменнікіа
Заданне:

Пр. 3b, с. 207-210 (да тэксту С)

ДЛамашнее Пр.2b, с. 210-212
30.04.2020 Любімы пісьменнік

Пр. 2а, с. 212

Пр. 1b, с. 212-213

Д/з. Пр. 3, с. 212

04.05.2020 Інтэрв’ю з пісьменнікам

Пр. 1а, с.212

Пр. 2а, с. 212-213

Пр. 1b, с. 212-213

Д/з. Пр. 5, с. 213 

06.05.2020 Міжнародны дзень кнігі

Пр. 2b, с. 214

Пр. 5, с. 215

Д/з. Пр.2, с. 216

07.05.2020 Рэцэнзія на любімую кнігу. Мая думка аб прачытанай кнізе

Пр.3а, с.217

Пр.3b, с.218

Д/з. Пр. 1, с. 219-221

11.05.2020 Кіно. Роля кіно ў нашым жыцці

Пр. 2а, с. 220

Пр. 2b, с. 222

Д/з. Пр. 3b, с. 223

13.05.2020 Фільмы розных жанраў. Суфіксы назоўнікаў –ion, -tion, -sion, -ssion, -ment.

Пр. 1, с. 224

Пр. 3а, с. 225

Д/з. Пр. 3с, с. 226

14.05.2020 Я люблю глядзець...

Пр. 3а, с. 225

Пр. 1а, с. 227

Пр. 1b, с. 227

Д/з. Пр. 2а, с. 227-228

18.05.2020 Плюсы і мінусы наведвання кінатэатра. The Past Simple tense і the Past Continuous tense.

Пр.1а, c. 227

Пр. 2b, 228

Д/з. Пр. 5, с. 230

20.05.2020 Інтэрв’ю з кіназоркай

Пр. 1b, с. 230

Пр. 2b, с. 231

Д/з. Пр.3, с. 232

 

свернуть

9 класс

 

 

 

 

20.04.2020 Падарожжа - від баўлення вольнага вольнага часу
Практыкаванні: 2а,с. 208
  1, с.208
  2в, с. 210
Дамашнее заданне: 1, с. 211-213
22.04.2020 Сучасныя сродкі камунікацыі. Найвялікшыя адкрыцці ў сферы камунікацый. Артыкль.ы
Задания:

Пр. 2, с. 215

 

Пр. 3b, с.216

 

С. 216 – правіла

 

Пр.4а, с.217

Домашнее задание: Пр.4b, с.217 (піс.)
24.04.2020 Камунікацыя – гэта…
Заданні:

Пр.1а, с.218

 

Пр.2а, с.219

Дамашнее заданне:

Пр.3b, с. 220

25.04.2020 Роля камп’ютара ў нашым жыцці. Прыстаўка un, inо
Практыкаванні:

Пр.2а, с.222

 

Пр.2b, с.222-223

Дамашнее заданне: Пр.3, с. 223
29.04.2020 Інтэрнэт і моладзь. Складаназалежныя сказы з рознымі відамі даданых сказаўо
Заданні:

Пр.1, с.225

 

Пр.2а, с.225

Дамашнее заданне: Пр.2b, с. 226
01.05.2020 Мабільныя тэлефоны

Пр. 3а, с.226

Пр.1а, с. 228

Д/з. Пр.2b, с. 232

04.05.2020 Стаўленне да мабільных тэлефонаў

Пр. 5, с.234

Пр.2а, с. 229

Д/з. Пр.2а, с. 234

06.05.2020 Развіццё камп’ютарных камунікацый

Пр.2а, с.234-235

Пр.3а, с.237

Д/з. Пр.3b, с. 237

08.05.2020 “Жывыя” зносіны

Пр. 1, с.238

Пр.1, с.241

Пр. 2, с.241

Д/з. Пр. 2, с. 241

11.05.2020 Вучоба. Праблемы, звязаныя з вучобай

Пр. 1b, с.246

Пр.2a, с.246-247

Д/з. Пр. 2b, с. 248

13.05.2020 Вучоба – гэта галоўнае

Пр.2b, с. 248

Пр. 4а, с. 248-249

Д/з. Пр.1, с. 250

15.05.2020 Поспехі ў вучобе. Стаўленне да памылак

Пр. 5b,  с. 253

Пр. 2а, с. 254

Д/з. Пр. 4а, с. 256-257

18.05.2020 Як пазбягаць стрэсаў

Пр. 2а,  с. 254

Пр. 4а, с. 256

Д/з. Пр. 1а, с. 260

20.05.2020 Планы на будучыню. Спосабы выражэння дзеянняў у будучыні

Пр. 1а, с.257

 Пр. 1а, с. 260

Д/з. Пр. 2а, с. 261

 

свернуть

10 класс

 

 

 

 

20.04.2020 Сродкі масавай інфармацыі. Множны лік назоўнікаў
Практыкаванні: 4а, с. 236-237
  4б, с. 237
  5, с. 237
Дамашнее заданне: 2а, с. 238-239
2.04.2020 Вядомы газеты Вялікабрытаніі. Артыклі з назвамі газет, часопісаў.
Задания:

Пр. 1b, с. 235

 

Пр. 2с, с.236

 

Пр. 4b, с. 237

Домашнее задание:

Пр.5, с.237 (адказы на пытанні).

24.04.2020 Газеты, каторыя мы чытаем
Заданні:

Пр. 1b, с. 235

 

Пр. 2с, с.236

Дамашнее заданне:

Пр.2а, с.238

25.04.2020 Каментарыі на форуме. Ускосная мова
Практыкаванні:

С.307-308 - правілы

 

Пр. 4а, с.242

 

Пр.5, с.242

Дамашнее заданне: Пр.6а, с.243
29.04.2020 Газеты ці часопісы? Ускосная мова: пытальныя сказы. 4
Практыкаванні:

Пр. 2а, с.238

 

Пр.2с, с.240

Дамашнее заданне: Пр.2d, с. 240
01.05.2020 Мая любімая газета ці часопіс

Пр. 4а, с. 242

Пр. 5, с. 242-243

Д/з. Пр. 6а, с. 243

04.05.2020 Тэлебачанне ў Вялікабрытаніі

Пр.4а, с.245

Пр.1, с.247

Пр. 2, с. 247

Д/з. Пр. 3, с. 248

06.05.2020 Папулярныя тэлеперадачы ў Вялікабрытаніі

Пр.4b, с.250

Пр.3а, с.254 (чытанне)

Д/з. Пр. 3а, с. 254 (пераклад)

08.05.2020 Агляд галоўных навін

Пр.3b, с.256

Пр.4a, с.256

Д/з. Пр. 6, с. 257

11.05.2020 Артыкул для школьнай газеты

Пр.3b, с.256

Пр.3a, с.254

Д/з. Пр. 4а, с. 256-257

13.05.2020 Думка падлеткаў пра газеты, радыё, тэлебачанне. Інтэрнэт – сучасны сродак інфармацыі

Пр.3b, с.256

Пр.4a, с.256

Д/з. Пр. 6, с. 257

15.05.2020 Адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь

Пр.1b, c. 259

Пр. 3, с. 260

Д/з. Пр. 1, с. 262

18.05.2020 Мая Беларусь

Пр.1а, c. 264

Пр. 2а, с. 265

Д/з. Пр. 5, с. 264

20.05.2020 Наведванне кніжнай выставы. Мінская міжнародная кніжная выстава. Множны лік назоўнікаў

Пр.3а, c. 265

Пр. 2а, с. 265

Д/з. Пр. 4, с. 267

 

свернуть

11 класс

 

 

 

21.04.2020 Міжнароднае супрацоўніцтва
Практыкаванні: 1б,с. 235
  4б, с. 237
  1, с. 238
Дамашнее заданне: 1а, с. 235
23.04.2020 Беларускі тыдзень моды. Прыстаўка дзеясловаў en-.п
Заданні:

Пр. 1, с. 241

 

Пр. 2a, с.242-244

Дамашнее заданне: Д/з. Пр.2b, с.244 (адказы на пытанні)
24.04.2020 Фестываль мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску”
Заданні:

Пр.1, с.245

 

Пр.1, с. 238

 

Пр.2а, с. 238

Дамашнее заданне:

Пр.4b, с.247

30.04.2020 Культурныя сувязі Рэспублікі Беларусь з іншымі краінамі

Пр.1, с.245

Пр.2а, с.248

Пр. 2b, с. 250

Д/з. Пр. 1, с. 248

01.05.2020 Адукацыйныя праграмы. Мадальны дзеяслоў can

Пр.1, с.252

Пр.2а, с.252

Пр. 1, с. 238

Д/з. Пр. 5a, с. 251
05.05.2020 Кантакты з замежнымі равеснікамі. Кантакты ў сацсетках

Пр.1, с.252

Пр.2, с.255 (чытанне)

Пр. 3, с. 257

Д/з. Пр. 2, с. 255 (пераклад)

07.05.2020 Міжнародная летняя школа. Мадальныя дзеясловы could, to be able to

Пр. 2, с. 255

Пр. 4a, с. 257

Пр. 2а, с.259

Д/з. Пр. 2b, с. 259-260.

08.05.2020 Самае важнае пытанне

Пр. 2, с. 255

Пр. 4a, с. 257

Пр. 5а, с.257

Д/з. Пр. 4, с. 261.

12.05.2020 Нацыянальны характар

Пр.2а, с.269

Пр.6a, с.272

Д/з. Пр. 2с, с. 273

15.05.2020 Стэрэатыпы і забабоны. Фармальны дзейнік It

Пр.3с, c. 273

Пр. 4а, 274

Д/з. Пр. 1, с. 276

19.05.2020 Асаблівасці нацыянальнага характару брытанцаў

Пр.5а, c. 278

Пр. 2а, с. 283

Д/з. Пр. 1, с. 282

 

свернуть