Химия

7 класс

 

22.04.2020 Вылучэнне вадароду ў рэакцыях кіслот з металамі.Д.з. параграф 23. № 1,6,9
29.04.2020 СоліД.з. параграф 24. № 2-7
13.05.2020 Хімічныя ўласцівасці вадыД.з. § 26. № 4-8
20.05.2020 Рэакцыя нейтралізацыіД.з. § 27. № 2,4,5

 

свернуть

8 класс

 

 

 

21.04.2020 Працэсы акіслення і аднаўлення .Д.з. параграф 43 № 2,5.6
23.04.2020 Тэма: акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі.Д.з. параграф 44 №2,4,5,6
Акісляльна-аднаўленчыя рэакцыіД.з. параграф 44 № 2,5.6
12.05.2020 Растварэнне цвердых .вадкіх , газападобных рэчываўД.з. §48 № 2,5.10
14.05.2020 Якасная і колькасная характарыстыка саставу раствораў§ 49 № 6,9,10
19.05.2020 Масавая доля растворанага рэчываД.з. § 50 № 1-7
21.05.2020 Малярная канцэнтрацыя51 № 3-6

 

свернуть

9 класс

 

 

 

20.04.2020 Хімічныя ўласцівасці металаў. Д.з. параграф 44 № 3.5.6
22.04.2020 Узаемадзеянне металаў з вадой і растворамі салейД.з. параграф 45 № 5.7.8
25.04.2020 Карозія металаў. Ахова ад карозііД.з. параграф 46 № 6 (пісьмова)
29.04.2020 Злучэнні металаў. (канспект) Д.з. параграф 47 № 2.5 .7.
11.05.2020 Знаходжанне металаў ў прыродзеД.з. § 49 № 6 (пісьмова)
13.05.2020 Хімічныя спосабы атрымання металаўД.з. § 50 № 3.4 .7.
18.05.2020 Электроліз расплаваў салейД.з. параграф 51 № 2,4,5,6 (пісьмова)
20.05.2020 Прымяненне металаў і іх сплаваўД.з. § 52

 

свернуть

10 класс

 

20.04.2020 Хімічныя ўласцівасці крухмалу.Д.з. парагрф 48. № 6.7
21.04.2020 Цэлюлоза.Д.з. парагрф 49. №6.7
25.04.2020 Аміны. Першасныя аміныД.з. парагрф 51. № 6.8 52 № 6.8
27.04.2020 Бялкі Д.з. § 55-56. № 2,4.8 № 2,4,8
12.05.2020 Паўтарэнне і абагульненне тэмы “Азотзмяшчальныя арганічныя злучэнні”§ 51-56
18.05.2020 Паўтарэнне§ 50-56. Стар.226 №7
19.05.2020 іУзаемасувязь паміж арганічнымі злучэннямі розных класаў”§ 57 №3

 

свернуть

11 класс

 

 

 

 

20.04.2020 Тэма :Аксіды крэмнію . Крэмніевая кіслата.Д.з. параграф 48 № 7
25.04.2020 Палажэнне металаў ў перыядычнай сістэмеД.з. параграф 49 № 2,4,5
29.04.2020 Агульныя хімічныя ўласцівасці металаўД.з. параграф 50 № 5,6
11.05.2020 Характарыстыка злучэнняў металаў. Жорсткасць вады Д.з. § 53-54 № 2,4,5
13.05.2020 ЖалезаД.з. § 55-56 № 5,6
18.05.2020 Карозія жалеза Д.з. § 51 № 3
20.05.2020 Значэнне металаўД.з. § 55

 

 

 

16.09.2020 Закон Авагадры 

Парпграф 8 нумар 4

свернуть